ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 bude na základe nariadenia zriaďovateľa prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v budove Základnej školy Kysucký Lieskovec bez osobnej prítomnosti dieťaťa 8. apríla 2021 v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod. Zákonní zástupcovia si prinesú:  svoj občiansky preukaz. rodný list dieťaťa.  20 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov.  taktiež budú zaopatrení.

Materská škola Kysucký Lieskovec 309, 02334 Kysucký Lieskovec hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku od 1. júla 2021

OZNAM Materská škola Kysucký Lieskovec 309, 02334 Kysucký Lieskovec hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku od 1. júla 2021 Náplň (druh) práce Zabezpečenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej jednotky, riadi pracovný kolektív pri výrobe jedál a zodpovedá vedúcemu prevádzkovej jednotky za ich činnosť. Plní predovšetkým tieto úlohy: – vyrába technologický náročné jedlá alebo špeciality studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo.

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, KYSUCKÝ LIESKOVEC 309, NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, KYSUCKÝ LIESKOVEC 309, KYSUCKÝ LIESKOVEC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ.

Oznam k prevádzke od 15.3.2021 – NOVÉ USMERNENIE !!!

Oznam k prevádzke od 15.3.2021 – NOVÉ USMERNENIE !!! Vážení rodičia, Nakoľko od 15.3.2021 po zhodnotení epidemiologických významných indikátorov okres Kysucké Nové Mesto je zaradený do IV. stupňa varovania a prechádza do čiernej zóny , na základe usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci ,ktorá hodnotí súčasnú epidemiologickú situáciu ako mimoriadne kritickú. Na základe Usmernenia Zriaďovateľa Obec Kysucký Lieskovec v súlade s ustanovením §3ods.3 písm.a)b)c) zákona č.355/2007 Z.z.o ochrane, podpore.

OZNAM – 2% z dane. pre OZ „Lieskovský Škôlkárik“

Milí rodičia, kolegovia a priaznivci podporte našu Materskú školu v Kysuckom Lieskovci!!!! Aj vy môžete podporiť občianske združenie „Lieskovský Škôlkárik“ Ako postupovať? Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ: 1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020. 2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením odovzdá na sekretariáte MŠ najneskôr do 30.apríla 2021 Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie: 1. Vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň. 2. Vyplní.

Oznam od 15.2.2021

OZNAM. MŠ v Kysuckom Lieskovci je počas jarných prázdnin v prevádzke. Pre vstup do priestorov MŠ od 15.2.2021 je potrebný nový test, ktorého platnosť je 7 dní./sprevádzajúce osoby, starší súrodenci/. Otestovať sa môžete v nedeľu/ 14.2.2021/v hale za kultúrnym domom od 8:00 hod do 17:00 hod. PaedDr.Katarína Králiková Riaditeľka MŠ

OZNAM O PREVÁDZKE K 8.2.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy ,výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa prevádzka MŠ uskutoční prezenčne od 8. februára 2021 pre všetky deti MŠ. Podmienkou pre vstup do MŠ bude test zamestnancov a zákonného zástupcu. Link na stiahnutie: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/ Otestovať sa bude musieť aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testov je platný 7 kalendárnych dní. Zákonný zástupca dieťaťa bude musieť vyplniť Čestné.

OZNAM PRE RODIČOV – PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

OZNAM PRE RODIČOV PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY Minister zdravotníctva a minister školstva dňa 28.01.2021 rozhodli aby zriaďovatelia zabezpečili otvorenie materskej školy len pre tých rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu /home office/, ale musia byť fyzicky na pracovisku a zamestnancom v kritickej infraštruktúre. OTVORENIE MŠ OD 01.02.2021- 07.01.2021 pokračuje v takom režime ako od 12.01.2021 V Kysuckom Lieskovci , dňa 28.1.2021 PaedDr. Riaditeľka Katarína Králiková oznam o prevádzke od 1.2.2021

OZNAM K OTVORENIU OD 25.1.2021

Oznam k otvoreniu materskej školy od 25.1.2021 Všetky deti z materskej školy sa od 25.1.2021 do tried zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Od 25.1. do 29.1.  budú otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Prosíme rodičov, ktorí sú v mesiaci január s dieťaťom na pandemickej OČR, musia nahlásiť riad. školy presné dátumy. Tieto.

Pozor zmena!!!! Harmonogram návratu detí do škôl

Pozor zmena!!!! Vážení rodičia!! V súvislosti so zhoršenou situáciou a na základe rozhodnutia ministra školstva z 08.01.2021 s účinnosťou od 11.01.2021 sa prerušuje prevádzka MŠ okrem materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje/neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (Home Office)!!! Z toho dôvodu od 18.01.2021 bude prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre.

1 2 3 4 6 7