Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

Krúžková činnosť

sk.rok 2022/23
Krúžky
• V Materskej škole sa v školskom roku 2022/23 realizuje krúžková činnosť, ktorú zabezpečujú kvalifikované osoby, učiteľky, ktoré majú dobré výsledky a preferencie. Spravidla sa organizuje v popoludňajších hodinách podľa denného poriadku na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
Prebieha :
o krúžok anglického jazyka
o projekt DAJME SPOLU GÓL ! – zameraný na popularizáciu futbalu (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal)