Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

Poplatky

Poplatky:
VZN obce Kysucký Lieskovec č.4/2019 dodatok č.3 zo dňa 02.09. 2021:
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ: 16€ mesačne
Číslo účtu na úhradu: SK97 0200 0000 0019 3460 0151
Variabilný symbol : mesiac, v ktorom sa príspevok uhrádza
Správa pre prijímateľa: Meno dieťaťa
Poplatok je potrebné uhradiť do 10. dňa v mesiaci
Stravovanie
Celková suma za stravu na deň : 1, 45 €
Desiata: 0, 36 €
Obed: 0, 85 €
Olovrant: 0, 24 €
Desiata, obed: 1, 21 €