Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

Školská rada

Rada materskej školy je poradným orgánom školského zariadenia. Jej základnou úlohou je hájiť a presadzovať záujmy detí a ich rodičov ako aj zamestnancov školy v procese výchovy a vzdelávania. S činnosťou RŠ sa môžete oboznámiť osobne na jej zasadaniach, ktoré sú verejné, alebo prostredníctvom zápisov zo zasadaní RŠ.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancova ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Členovia školskej rady pri MŠ  Kysucký Lieskovec               šk.rok 2022/23

za pedagogických zamestnancov:     Adela Šidlová

za nepedagogických zamestnancov: Iveta Birtusová

za rodičov:                                          Mgr. Zuzana Maytasová (predsedkyňa RŠ)

                                                              Marianna Šamajová

za zriaďovateľa:                                 Jana Čicčalová

                                                             Ing.Beata Hanuliaková

                                                             Ing.Lenka Mizerová