Práva dieťaťa

Každé detstvo je špecifické a každé dieťa jedinečné. Od chvíle zrodu sa postupne stáva osobnosťou s vlastnými skúsenosťami. Treba mu poskytnúť pocit istoty, bezpečia a priateľstva, lásky a porozumenia, treba k nemu pristupovať ako k osobnosti s vlastnými myšlienkami, želaniam a názormi. Súčasťou života školy a edukácie je rešpektovanie práv dieťaťa.