Triedy

1.Trieda – Trieda Slniečka

1. triedu navštevujú deti od 3 do 4 rokov. V triede máme 14 usmievavých slniečok.
Trieda sa nachádza na 1. poschodí, má spálničku, umyváreň, šatňu.
Starajú sa o nás pani učiteľky: Triedna učiteľka Božena Koprnová, Pani učiteľka : Mgr. Veronika Kovačíková.
                                                                                                                                                                                                                             slniečko

2.Trieda – Trieda Lienky

2. trieda sa nachádza na prízemí, je v nej 21 detí, ktoré majú od 3 do 4 rokov.
Trieda sa nachádza na prízemí budovy, má spálničku, osobitnú umyváreň a šatňu.
O naše lienky sa starajú pani učiteľky: Triedna učiteľka Elena Mrenková, Pani učiteľka Kristína Mackovčáková.

 

 

3.Trieda – Trieda Motýliky

V našej triede sa „zlieta“ 23 motýľov. Deti majú od 4 do 5 rokov. Trieda sa nachádza
na 1. poschodí a má osobitnú spálničku, umyváreň, šatňu.
Starajú sa o nás pani učiteľky: Triedna učiteľka Adela Šidlová, PaedDr. Katarína Králiková.
motyl

4.Trieda – Trieda Včielky

4. Triedu navštevujú deti od 5 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V triede je __ usilovných včielok. Trieda má svoju osobitnú spálničku, umyváreň, šatňu a nájdete ju na 1. poschodí.
Naše pani učiteľky sú: Triedna učiteľka Bc. Lucia Magátová, Pani učiteľka Mária Mitková

 

Naše včelie matky sú:

Triedna učiteľka Bc. Lucia Magátová

Pani učiteľka Mária Mitková

Sme usilovné a hravé.

 

včielka

Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka MŠ  PaedDr. Katarína Králiková
(konzultačné hodiny: denne od 11:00 hod – 12:00 hod)

p. učiteľka Elena Mrenková
p. učiteľka Božena Koprnová
p. učiteľka Adela Šidlová
p. učiteľka BcLucia Magátová
p. učiteľka Mgr. Veronika Kováčiková
p. učiteľka Kristína Mackovčáková
p. učiteľka Mária Mitková