Triedy

1.Trieda – Trieda Slniečka

1.triedu navštevujú deti od 2 do 3 rokov. V triede máme 16 usmievavých detí – slniečok.
Trieda sa nachádza na 1.poschodí, má spálničku, umyváreň, šatňu.
Triedna učiteľka Helena Mrenková, učiteľka Mgr. Veronika Kováčiková.

                                                                                                                                                                                                                             slniečko

2.Trieda – Trieda Lienky

2. trieda sa nachádza na prízemí, je v nej 19 detí, ktoré majú od 3 do 4 rokov.
Trieda sa nachádza na prízemí budovy, má spálničku, osobitnú umyváreň a šatňu.
O naše lienky sa starajú pani učiteľky: Triedna učiteľka Bc.Anastázia Repkovská, Pani učiteľka Božena Koprnová.

 

 

3.Trieda – Trieda Motýliky

V našej triede je 23 detí, ktoré majú od 4 do 5 rokov, 4-ročné 15 detí a 4 predškoláci
na 1. poschodí a má osobitnú spálničku, umyváreň, šatňu.
Starajú sa o nás pani učiteľky: Triedna učiteľka Bc. Lucia Magátová, učiteľka Kristína Mackovčáková.
motyl

4.Trieda – Trieda Sovičky

4. Triedu navštevuje 22 predškolákov deti od 5 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Trieda má svoju osobitnú spálničku, umyváreň, šatňu a nájdete ju na 1. poschodí.
Naše pani učiteľky sú: Triedna učiteľka Mária Mitková, pani riaditeľka PaedDr. Katarína Králiková

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka MŠ  PaedDr. Katarína Králiková
(konzultačné hodiny: denne od 11:00 hod – 12:00 hod)

p. učiteľka Elena Mrenková
p. učiteľka Božena Koprnová
p. učiteľka Adela Šidlová
p. učiteľka BcLucia Magátová
p. učiteľka Mgr. Veronika Kováčiková
p. učiteľka Kristína Mackovčáková
p. učiteľka Mária Mitková