Fotogaléria

Deti si pripomenuli striedanie ročných období leto- jeseň prostredníctvom projektu v ,, Kráľovstve štyroch sestier´´ . Deti sestru Leto odprevádzali piesňou a pani Jeseň privítali potleskom a peknými jesennými veršami a riekankami.

Prostredníctvom projektu Deň mlieka sa deti oboznámili dňa 26.9.2018 so zdravým životným štýlom – mlieko a mliečne výrobky . Deti si spolu s pani učiteľkami vyrobili rôzne výtvory z mliečnych výrobkov. Prehĺbili si pozitívny vzťah k správnemu životnému štýlu.

Dňa 10.10.2018 pani kuchárky pod vedením vedúcej školskej kuchyne Janky Chupáčovej pripravili pre rodičov ochutnávku zeleninových nátierok , ktoré konzumujú deti v MŠ. Rodičia si pochutnali na výborných nátierkach. Mali možnosť dozvedieť sa z akých surovín sú pripravené. Oboznámili sa s ich zložením. Pani učiteľka Šidlová predniesla rodičom prednáškou zameranú na význam Zdravého stravovania detí predškolského veku. Rodičia sa dozvedeli mnoho zaujímavých a podnetných informácií. Deti z 2.triedy Motýliky si pre rodičov pripravili bohatý kultúrny programom. Rodičia so svojimi deťmi strávili nezabudnuteľné chvíle v priestoroch MŠ, kde z prinesených prírodnín a plodov jesene vytvárali rôzne výtvory. Deti a ich rodičia boli veľmi aktívni, o čom svedčia pekné výsledky a dobrý pocit na vytvorenej výstavke na chodbe MŠ .

Dňa 12.10.2018 sa deti z našej MŠ zúčastnili jesennej turistickej vychádzky. Vytrvalostnou chôdzou na blízky kopec si upevňovali fyzickú a psychickú odolnosť a telesnú zdatnosť . Pozorovali krásu našej obce,prírodu. Na kopci pri kríži sa zahrali rôzne pohybové hry. Naspäť sa vracali trasou podľa vyznačených značiek – hrali sa na bádateľov.

Dňa 18.10.2018 pri príležitosti osláv ,, Úcta k starším ´´ sme pozvali do MŠ starých rodičov. Pani riaditeľka Králiková privítala všetkých starých rodičov. Poďakovala im za ich obetavosť, lásku a starostlivosť. Lienky, Včielky a Motýliky –deti z našej MŠ zahrnuli svojich najmilších pásom piesní ,básni a tančekov. Za krásny program boli odmenené potleskom.Po skončení programu boli pre nich pripravené výborné koláče, ktoré napiekli pani kuchárky a vďaka ním si na nich pochutnávala celá materská škola. Predškoláci so svojím programom vystúpili pred staršími občanmi aj v kultúrnom dome.

Príroda v jeseni je očarujúca a ponúka nám veľa pekných možností na prežívanie radosti . Aj deti spolu s pani učiteľkami z našej MŠ sa rozhodli dňa 19.10.2018 stráviť pekné dopoludnie v prírode. K radostnej atmosfére prispeli šarkany , ktoré si deti zhotovili s rodičmi doma. Rozžiarené očká, detský úsmev a detský krik boli znamením ich spokojnosti. Počasie nám prialo , pofukoval vetrík , šarkany lietali . Deti boli odmenené sladkou odmenou .

Dňa 26.10.2018 sa deti zúčastnili projektu Deň jablka, kde sa rozprávali o zdravej a nezdravej výžive. Upútala ich prezentácia , kde sa oboznámili o vzniku jablka a jeho význame výživy pre človeka. Deti si spolu s pani učiteľkami vytvorili rôzne výtvory z jabĺčok a uskutočnili výstavku v priestoroch v MŠ.