Pre rodičov

Mamička, ocinko  č í t a j t e …

 1.  Materskú školu môžem navštevovať od 6,30 do 16.00hod. Do  7.00 hod sa schádzame  v  triede Slniečka
 2. Ráno upozorni pani učiteľku na môj zdravotný stav v prípade: /ak som zle spinkal/a/, poúrazový stav a iné …/ Do škôlky nemôžem prísť samotný /á/. Pani učiteľka má právo neprevziať ma, ak môj zdravotný stav nezodpovedá požiadavkám zdravých detí v kolektíve
 3. Odhlásiť zo stravy ma môžeš do 7.45 hod. ráno. Neskoršie by teta kuchárka nevedela zabezpečiť môj stravný a pitný režim. (Ak vieš, že prídem neskôr do škôlky dohodni čas môjho neskoršieho príchodu s triednou pani učiteľkou)
 4. Prečo tak veľa platím za stravu? Reklamáciu stravného poplatku konzultuj s tetou  vedúcou školskej jedálne osobne, telefonicky.
 5. Do 14 dní oznám dôvod mojej neprítomnosti v MŠ. (Teta riaditeľka sa trápi, čo je so mnou)
 6. Ak sa vraciam do škôlky po chorobe daj pani učiteľke lekárske potvrdenie o mojom zdravotnom stave  (v škôlke by sme nemali užívať žiadne lieky)
 7. V zmysle Zákona č. 245/ 2008  Z. z. poplatok vo výške 20 €, platia rodičia do 10. v mesiaci. Ak som v škôlke bol/a/ neprítomný /á/ 30 dní po sebe idúcich môžeš požiadať o odpustenie poplatku /doložiť zdravotné potvrdenie o chorobe dieťaťa v tom čase/.
 8. Do 30. apríla je nutné predložiť pani riaditeľke „Rozhodnutie o odložení školskej dochádzky“, ktoré vydá riaditeľ ZŠ, ktorú budem navštevovať (z dôvodu rezervovania miesta v MŠ k budúcemu školskému roku).
 9. Pri vstupe do škôlky používaj návleky.
 10. Do škôlky mi nedávaj cenné predmety, malinovky vo fľaši, sladkosti.
 11. Ak chceš s pani učiteľkou hovoriť o mne, dohodni si čas na odbornú konzultáciu.
 12. Pyžamo, prezuvky, uteráčik, telocvičný úbor, hygienické potreby mi prosím pravidelne 1 x týždenne vyper. Ak  svoje veci ešte nepoznám, tak mi ich označ.
 13. Do škôlky mi prosím vyberte  vhodné oblečenie, pri ktorom nebudete smutní ak sa troška  ušpiním.

Verím, že vzájomná spolupráca, porozumenie a tolerancia bude pozitívnym prínosom pre teba i pani učiteľky vo vašom spoločnom úsilí pripraviť mi „Deň plný prekvapení, zábavy a hier„ a ja ti s radosťou porozprávam, čo som dnes v škôlke nové spoznal /a/.

 

Nazbudnite !

sme to najcennejšie, čo v živote máte a my to dobre vieme!!!

 • utíšite nás ak sa nám sníva zlý sen
 • pomôžete nám zvládnuť prvé naše sklamania
 • podporujete nás v prvých našich krôčikoch spoznávania života dospelých

Preto vás prosíme, nepodceňujte ani tie najmenšie prejavy mojej začínajúcej choroby na ktorú by mohli ochorieť všetci moji kamaráti v materskej škole. Veľmi ich ľúbim a chýbali by mi pri všetkých mojich hravých aktivitách, ktoré ma v MŠ každý deň čakajú.

Vaše deti