Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka MŠ PaedDr. Katarína Králiková
(konzultačné hodiny: denne od 11:00 hod – 12:00 hod)

učiteľka Elena Mrenková
p. učiteľka Božena Koprnová
p. učiteľka Adela Šidlová
p. učiteľka Bc,Lucia Magátová
p. učiteľka Mgr. Veronika Kováčiková
p. učiteľka Mária Mitková
p. učiteľka Kristína Mackovčáková