Kontakty

Názov zariadenia: Materská škola
Adresa školy:
Kysucký Lieskovec č.309
023 34 Kysucký Lieskovec

Kontakt: 
tel: +421 41 423 11 51
mobil: +421 904 535 134
e-mail: mskyslieskovec@gmail.com
http://www.materskaskolakysuckylieskovec.sk

Zriadovateľ: Obec Kysucký Lieskovec
IČO: 378 12 769