Stravovanie

Dieťaťu, ktoré sa v škole stravuje, sú rodičia povinní včas a podľa pokynov vedúcej školskej jedálne platiť poplatok za stravnú jednotku.

Celková suma za stravu na i deň – 1,27€

Desiata: 0,30€

Obed: 0,72€

Olovrant: 0,25€

Desiata, obed: 1,02€

Poplatok je potrebné zaplatiť do 10  dňa v mesiaci.

Pokiaľ rodič nebude poplatky platiť v školou stanovených termínoch včas, môže riaditeľka školy po predchádzajúcom upozornení rodičov rozhodnúť o ukončení dochádzky.

Jedáleň

 • Školská jedáleň sa nachádza v budove MŠ. Kapacita stravníkov je 81 detí. Deti sa stravujú podľa vekových kategórií.
 • Školské stravovanie je cieľavedome vedený proces zabezpečovania stravy pre deti, ktorý zabezpečí uspokojovanie výživových potrieb, stravovacích návykov pre deti predškolského veku.
 • Zabezpečujeme stravovanie detí s alergiou v spolupráci s rodičom.
 • Zabezpečujeme cereálnu výživu pre obohatenie jedál.
 • Zabezpečujeme pre rodiča platbu v hotovosti a konzultáciu ohľadom stravy.
 • Zabezpečujeme ochutnávku pomazánok, ovocné šaláty, zeleninové šaláty pre rodičov /Deň otvorených dverí/
 • Zabezpečujeme špecifikované týždne výživy /slovenská kuchyňa/
 • nenásilnou formou deťom približujeme podávané jedlo/básnička/
 • Zabezpečujeme plnohodnotnú výživovú stravu zodpovedajúcu veku dieťaťa
 • Zabezpečujeme nezávadnosť a vysokú kvalitu prvotných potravín
 • Zabezpečujeme úroveň stravovania zodpovedajúcu veku dieťaťa / príbor, /
 • Zabezpečujeme pitný režim detí
 • Zabezpečujeme bezpečné a príjemné prostredie školskej jedálne pre vnímavý detský organizmus