OZNAM o prerušení prevádzky materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy, Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký Lieskovec oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy, že z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení na základe Rozhodnutia nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pod č. 565/1368/2024 zo dňa 12.2.2024 prerušuje prevádzku v uvedenej materskej škole od 12. februára 2024 do 18. februára /vrátane/ 2024 Nástup do materskej školy bude: 19.2.2024 / pondelok / PaedDr. Katarína.

OZNAM O PREVÁDZKE V ŠK.ROKU 2023/24

OZNAM O PREVÁDZKE V ŠK.ROKU 2023/24 Vážení rodičia, Nástup do materskej školy je 4. septembra 2023 t.j. /pondelok/ . Príchod detí do MŠ bude 4.9.2023/pondelok/: od 6,30 hod do 7,45hod. Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod. ČAS OTVÁRANIA MATERSKEJ ŠKOLY: Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. * Deti s poldennou dochádzkou možno vyberať v čase od 11:45 do 12:30 hod. * Popoludnie od.

Oznam o prijatí, neprijatí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v Kysuckom Lieskovci pre šk. rok 2023/24

Materská škola Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 7.6.2023 Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že Rozhodnutia o prijatí, neprijatí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v Kysuckom Lieskovci pre šk. rok 2023/24 budú vydané do 30.6.2023. Rodičov budeme telefonicky kontaktovať. PaedDr. Katarína Králiková            Riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie do materskej školy 2023-2024

Žiadosť-o-prijatie-do-materskej-školy-2023-2024

Oznam rodičom 2% za rok2022

Milí rodičia, kolegovia a priaznivci MŠ Kysucký Lieskovec Aj vy môžete podporiť občianske združenie „Lieskovský Škôlkárik“ Ako postupovať? Zamestnanec, ktorému ročné zučtovanie robí zamestnávateľ: 1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2022. 2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením odovzdá na sekretariáte MŠ najneskôr do 30.apríla 2023 Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie: 1. Vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň. 2. Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou.

Oznamenie o zapise detí do MŠ 2023-2024

Riaditeľstvo MŠ v Kysuckom Lieskovci oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2023do 31.05.2023 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Materská škola, Kysucký Lieskovec 023 34 Kysucký Lieskovec Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Údaje o voľnom pracovnom mieste: Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva rozpočtovej organizácií, personalistika 1. Zamestnávateľ: Materská škola, Kysucký Lieskovec 309, 023 34 Kysucký Lieskovec Kontaktná osoba : PaedDr.. Katarína Králiková riaditeľka MŠ Telefón : 041 / 423 11 51 , 0911 479 474 E-mail : mskyslieskovec@gmail.com 2. Sídlo zamestnávateľa: Materská škola Kysucký Lieskovec 309 024 04 Kysucký Lieskovec.

Nástup do materskej školy

MATERSKÁ ŠKOLA, Kysucký Lieskovec 309 Vážení rodičia, Nástup do materskej školy je 5. septembra 2022 t.j. /pondelok/ . Príchod detí do MŠ bude 5.9.2022/pondelok/ od 6,30 hod do 7,45hod. Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod. ČAS OTVÁRANIA MATERSKEJ ŠKOLY: Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. * Deti s poldennou dochádzkou možno vyberať v čase od 11:45 do 12:15 hod. * Popoludnie od 15:00.

Volné pracovné miesto – pomocný vychováteľ v MŠ Kysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste v MŠ Kysucký Lieskovec 309 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Pomocný vychovávateľ v MŠ Informácie o výberovom konaní Rozsah úväzku 100% Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním -stredné vzdelanie( vrátane nižšieho stredného odborného vzdelávania) a povinnosť počas trvania absolvovať vzdelávanie pre pomocného vychovávateľa. Osobnostné predpoklady a zručnosti Ostatné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť, • samostatnosť, zodpovednosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, • osobnostné predpoklady pre.

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

1 2 5 6