Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

Žiadosť o prijatie do materskej školy 2023-2024

Žiadosť-o-prijatie-do-materskej-školy-2023-2024

Oznam rodičom 2% za rok2022

Milí rodičia, kolegovia a priaznivci MŠ Kysucký Lieskovec Aj vy môžete podporiť občianske združenie „Lieskovský Škôlkárik“ Ako postupovať? Zamestnanec, ktorému ročné zučtovanie robí zamestnávateľ: 1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2022. 2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením odovzdá na sekretariáte MŠ najneskôr do 30.apríla 2023 Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie: 1. Vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň. 2. Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou.

Oznamenie o zapise detí do MŠ 2023-2024

Riaditeľstvo MŠ v Kysuckom Lieskovci oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2023do 31.05.2023 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Materská škola, Kysucký Lieskovec 023 34 Kysucký Lieskovec Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Údaje o voľnom pracovnom mieste: Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva rozpočtovej organizácií, personalistika 1. Zamestnávateľ: Materská škola, Kysucký Lieskovec 309, 023 34 Kysucký Lieskovec Kontaktná osoba : PaedDr.. Katarína Králiková riaditeľka MŠ Telefón : 041 / 423 11 51 , 0911 479 474 E-mail : mskyslieskovec@gmail.com 2. Sídlo zamestnávateľa: Materská škola Kysucký Lieskovec 309 024 04 Kysucký Lieskovec.

Nástup do materskej školy

MATERSKÁ ŠKOLA, Kysucký Lieskovec 309 Vážení rodičia, Nástup do materskej školy je 5. septembra 2022 t.j. /pondelok/ . Príchod detí do MŠ bude 5.9.2022/pondelok/ od 6,30 hod do 7,45hod. Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod. ČAS OTVÁRANIA MATERSKEJ ŠKOLY: Prevádzka materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. * Deti s poldennou dochádzkou možno vyberať v čase od 11:45 do 12:15 hod. * Popoludnie od 15:00.

Volné pracovné miesto – pomocný vychováteľ v MŠ Kysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste v MŠ Kysucký Lieskovec 309 Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Pomocný vychovávateľ v MŠ Informácie o výberovom konaní Rozsah úväzku 100% Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním -stredné vzdelanie( vrátane nižšieho stredného odborného vzdelávania) a povinnosť počas trvania absolvovať vzdelávanie pre pomocného vychovávateľa. Osobnostné predpoklady a zručnosti Ostatné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť, • samostatnosť, zodpovednosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, • osobnostné predpoklady pre.

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

Výsledky volieb do Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy v školskom roku 2021/2022

Volebný poriadok pre voľby do Rada školy v kysuckom Lieskovci v šk roku 2021-2022

Informácie k voľbám do rady školy.

Na základe výzvy starostu obce Kysucký Lieskovec ako zriaďovateľa školy, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení.

Oznam o voľbe členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

Oznam o voľbe členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec, Vážení rodičia, dňa 14.07.2022, t.j. štvrtok, sa uskutočnia voľby členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec na funkčné obdobie 2022 – 2026. Voľby sa uskutočnia v čase od 15:30 – 16:15 hod. v budove školy. vedenie školy

1 2 5 6