OZNAM o prerušení prevádzky materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy, Kysucký Lieskovec 309,023 34 Kysucký Lieskovec
oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy, že z dôvodu výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení na základe Rozhodnutia nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pod č. 565/1368/2024 zo dňa 12.2.2024 prerušuje

prevádzku v uvedenej materskej škole od 12. februára 2024 do 18. februára /vrátane/ 2024

Nástup do materskej školy bude: 19.2.2024 / pondelok /

PaedDr. Katarína Králiková
riaditeľka MŠ

— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply