OZNAM – Začiatok prevádzky

OZNAM
Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka MŠ začne 2.9.2021/štvrtok/ v čase od 6,30hod do 16,00hod.
Príchod detí do MŠ bude 2.9.2021/štvrtok/ od 6,30 hod do 7,45hod.
Svoje deti si môžete vyzdvihnúť od 15,00hod do 16,00hod.
Potrebné je priniesť :
-podpísané prezuvky
-pyžamko, náhradné oblečenie v prípade znečistenia, hygienický balíček – hygienické vreckovky, toaletný papier, tekuté mydlo Dettol,
Deťom 4 až 6 ročným – telovýchovný úbor, zubnú pastu ,zubnú kefku s krytom
Pri príchode do MŠ je potrebné odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti učiteľkám na triede.
Tlačivo si môžete stiahnuť na linku uvedenom nižšie.
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor – príloha č.1
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Zaradenie detí do tried sa nachádza vo vstupnej hale MŠ.

PaedDr. Katarína Králiková
Riaditeľka MŠ

www.materskaskolakysuckylieskovec.sk
ms.kysuckylieskov