Oznam o voľbe členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec

Oznam o voľbe členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec,
Vážení rodičia, dňa 14.07.2022, t.j. štvrtok, sa uskutočnia voľby členov za rodičov do novej Rady školy pri MŠ Kysucký Lieskovec
na funkčné obdobie 2022 – 2026. Voľby sa uskutočnia v čase od 15:30 – 16:15 hod. v budove školy.
vedenie školy