OZNAM PRE RODIČOV PRERUŠENIE PREVÁDZKY v MŠ

OZNAM PRE RODIČOV
PRERUŠENIE PREVÁDZKY v MŠ

Materská škola, Kysucký Lieskovec oznamuje rodičom, že RÚVZ Čadca vydal rozhodnutie o prerušení prevádzky materskej školy z dôvodu respiračných ochorení u detí. Prerušenie prevádzky MŠ bude v čase
od 27.10.2021 do 5.11.2021.
Nástup zdravých detí do MŠ bude dňa 8.11.2021.
Rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ vypisuje vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.
Ďakujeme za porozumenie

V Kysuckom Lieskovci dňa 26.10.2021 PaedDr. Katarína Králiková
riaditeľka

— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply