Pozor zmena!!!! Harmonogram návratu detí do škôl

Pozor zmena!!!! Vážení rodičia!! V súvislosti so zhoršenou situáciou a na základe rozhodnutia ministra školstva z 08.01.2021 s účinnosťou od 11.01.2021 sa prerušuje prevádzka MŠ okrem materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje/neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (Home Office)!!! Z toho dôvodu od 18.01.2021 bude prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre.

Oznam k otvoreniu Materskej školy v Kysuckom Lieskovci – JANUÁR 2021

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Od 11.do 15.1. januára budú otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Prosíme rodičov, ktorí potrebujú MŠ v tomto týždni, aby nahlásili deti na čas od 11.1. do 15.1. na mailovú adresu :.

Upozornenie pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ

Vážení rodičia! Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať aktualizované tlačivo zo dňa 26.8.2020. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021– Príloha 3 a Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha 4 Tlačiva najdete na odkaze : https://www.minedu.sk/materske-skoly/ príloha č.3 príloha č.4 PaedDr. Katarína Králiková Riaditeľka MŠ

Oznam o otvorení prevádzky Materskej školy

Oznam o otvorení prevádzky Materskej školy

Oznam o začatí prevádzky MŠ

Oznam o začatí prevádzky MŠ

Oznam o otvorení prevádzky materskej školy Jún 2020

Oznam o otvorení prevádzky materskej školy Jún 2020

Opätovné spustenie prevádzky materskej školy

Opätovné spustenie prevádzky materskej školy

2% z dane pre OZ „Lieskovský Škôlkárik“

Oznam rodičom 2% z dane Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_20192

Prijímane detí do MŠ – USMERNENIE

Prijímane detí do MŠ -USMERNENIE

Oznam – Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

OZNAM – Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

1 2 3 4 5 6 7