OZNAM – 2% z dane. pre OZ „Lieskovský Škôlkárik“

Milí rodičia, kolegovia a priaznivci podporte našu Materskú školu v Kysuckom Lieskovci!!!!
Aj vy môžete podporiť občianske združenie „Lieskovský Škôlkárik“
Ako postupovať?
Zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ:
1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020.
2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením odovzdá na sekretariáte MŠ najneskôr do 30.apríla 2021
Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie:
1. Vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň.
2. Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania a odovzdá
ho príslušnému daňovému úradu na ktorom je evidovaný.
3. Osoby, ktoré 2% oznámia výšku, alebo odovzdajú kópiu tlačiva do MŚ
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane. OZ „Lieskovský Škôlkárik“.
Údaje: Občianske Združenie pri Materskej škole v Kysuckom Lieskovci
„Lieskovský Škôlkárik“
Kysucký Lieskovec 309
IČO: 42219345
DIČ: 2023613427
Banka: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK71 5600 0000 0056 4003 5001

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane sa nachádza v suteréne MŠ. Alebo sa nachádza na webovej stránke MŠ ako príloha. Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2020

— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply