OZNAM RODIČOM – KORONAVIRUS

STIAHNUŤ OZNAM RODIČOM – KORONAVIRUS

Oznámenie o prijímanie detí pre školský rok 2020/2021

Oznámenie o prijímanie detí pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 1.5.2020 do 31.5.2020 Oznam o zápise do MŠ 2019-2020

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy 1.5.2019

Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy 1.5.2019 ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2018/2019

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2018/2019 Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2018/2019 začne 3.septembra 2018 t. j / v pondelok / od 6:30 hod do 16:00hod. Príchod detí do materskej školy ráno od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy. Je potrebné deťom priniesť: – pyžamko, prezúvky,4-5 ročné deti telovýchovný úbor, – osobné veci / tekuté mydlo ,zubnú.

Dotknutá osoba_INFO_Žiaci_Rodičia

Dotknutá osoba_INFO_Žiaci_Rodičia

Začiatok prevádzky materskej školy v šk. roku 2017/2018

Riaditeľstvo materskej školy v Kysuckom Lieskovci oznamuje že, prevádzka materskej školy v školskom roku 2017/2018 začne 4.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod. Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy. Je potrebné deťom priniesť: – pyžamko,prezuvky – osobné veci / tekuté mydlo , hygienické vreckovky , porcelánový pohár – deti 4-6 ročné zubnú kefku s krytom, zubnú pastu, telovýchovný úbor.

Mikuláš 2016

Vítame ťa Mikuláš, aké dary pre nás máš?? S úsmevom na tvári privítali naše deti v MŠ 06.12.2016 Mikuláša a miestneho pána farára. Celou škôlkou sa ozýval detský spev, hudba tanec. Deti boli obdarované mikulášskym balíčkom.           Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Vianočná besiedka

Už sa stromček ligoce, zasa sú tu Vianoce….. Deti si spoločne s pani učiteľkami vyzdobili stromčeky v triedach, aby mohli slávnostne prežívať Vianočnú besiedku s rodičmi dňa 15.12.2016. Škôlkari vystúpili s pekným kultúrnym programom- koledy, vinšovačky, tanec, spev a podobne. Tešili sa na darčeky, ktoré si rozbalia v novom roku 2017. Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Šarkaniáda

Šarkaniádou dňa 22.11.2016 sme deťom umožnili prežívať príjemné pocity a emócie. Počasie nám prialo, pofukoval vetrík a šarkany lietali. Rozžiarené očká, detský úsmev a krik boli znamením ich radosti a spokojnosti. Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Jesenná turistická vychádzka

Krásny jesenný deň 11.11.2016 sme sa rozhodli stráviť v prírode. U detí sme prehlbovali poznatkový systém o okolitej prírode, prostredníctvom zážitkovej činnosti a rešpektujúc aktívny pohyb. Vytvárali sme vhodné podmienky k zdravému spôsobu života, posilňovali sme zdravie detí pohybovou aktivitou. Šarkaniáda Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

1 2 4 5 6 7