Oznam od 15.2.2021

OZNAM. MŠ v Kysuckom Lieskovci je počas jarných prázdnin v prevádzke. Pre vstup do priestorov MŠ od 15.2.2021 je potrebný nový test, ktorého platnosť je 7 dní./sprevádzajúce osoby, starší súrodenci/. Otestovať sa môžete v nedeľu/ 14.2.2021/v hale za kultúrnym domom od 8:00 hod do 17:00 hod. PaedDr.Katarína Králiková Riaditeľka MŠ

OZNAM O PREVÁDZKE K 8.2.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy ,výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa prevádzka MŠ uskutoční prezenčne od 8. februára 2021 pre všetky deti MŠ. Podmienkou pre vstup do MŠ bude test zamestnancov a zákonného zástupcu. Link na stiahnutie: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/ Otestovať sa bude musieť aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý žije v spoločnej domácnosti. Platnosť testov je platný 7 kalendárnych dní. Zákonný zástupca dieťaťa bude musieť vyplniť Čestné.

OZNAM PRE RODIČOV – PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

OZNAM PRE RODIČOV PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY Minister zdravotníctva a minister školstva dňa 28.01.2021 rozhodli aby zriaďovatelia zabezpečili otvorenie materskej školy len pre tých rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu /home office/, ale musia byť fyzicky na pracovisku a zamestnancom v kritickej infraštruktúre. OTVORENIE MŠ OD 01.02.2021- 07.01.2021 pokračuje v takom režime ako od 12.01.2021 V Kysuckom Lieskovci , dňa 28.1.2021 PaedDr. Riaditeľka Katarína Králiková oznam o prevádzke od 1.2.2021

OZNAM K OTVORENIU OD 25.1.2021

Oznam k otvoreniu materskej školy od 25.1.2021 Všetky deti z materskej školy sa od 25.1.2021 do tried zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Od 25.1. do 29.1.  budú otvorené len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Prosíme rodičov, ktorí sú v mesiaci január s dieťaťom na pandemickej OČR, musia nahlásiť riad. školy presné dátumy. Tieto.

Pozor zmena!!!! Harmonogram návratu detí do škôl

Pozor zmena!!!! Vážení rodičia!! V súvislosti so zhoršenou situáciou a na základe rozhodnutia ministra školstva z 08.01.2021 s účinnosťou od 11.01.2021 sa prerušuje prevádzka MŠ okrem materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje/neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (Home Office)!!! Z toho dôvodu od 18.01.2021 bude prevádzka MŠ len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre.

Oznam k otvoreniu Materskej školy v Kysuckom Lieskovci – JANUÁR 2021

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Od 11.do 15.1. januára budú otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Prosíme rodičov, ktorí potrebujú MŠ v tomto týždni, aby nahlásili deti na čas od 11.1. do 15.1. na mailovú adresu :.

Upozornenie pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ

Vážení rodičia! Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať aktualizované tlačivo zo dňa 26.8.2020. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021– Príloha 3 a Vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha 4 Tlačiva najdete na odkaze : https://www.minedu.sk/materske-skoly/ príloha č.3 príloha č.4 PaedDr. Katarína Králiková Riaditeľka MŠ

Oznam o otvorení prevádzky Materskej školy

Oznam o otvorení prevádzky Materskej školy

Oznam o začatí prevádzky MŠ

Oznam o začatí prevádzky MŠ

Oznam o otvorení prevádzky materskej školy Jún 2020

Oznam o otvorení prevádzky materskej školy Jún 2020

1 2 3 4 5 6