Mikuláš 2016

Vítame ťa Mikuláš, aké dary pre nás máš?? S úsmevom na tvári privítali naše deti v MŠ 06.12.2016 Mikuláša a miestneho pána farára. Celou škôlkou sa ozýval detský spev, hudba tanec. Deti boli obdarované mikulášskym balíčkom.           Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Vianočná besiedka

Už sa stromček ligoce, zasa sú tu Vianoce….. Deti si spoločne s pani učiteľkami vyzdobili stromčeky v triedach, aby mohli slávnostne prežívať Vianočnú besiedku s rodičmi dňa 15.12.2016. Škôlkari vystúpili s pekným kultúrnym programom- koledy, vinšovačky, tanec, spev a podobne. Tešili sa na darčeky, ktoré si rozbalia v novom roku 2017. Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Šarkaniáda

Šarkaniádou dňa 22.11.2016 sme deťom umožnili prežívať príjemné pocity a emócie. Počasie nám prialo, pofukoval vetrík a šarkany lietali. Rozžiarené očká, detský úsmev a krik boli znamením ich radosti a spokojnosti. Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Jesenná turistická vychádzka

Krásny jesenný deň 11.11.2016 sme sa rozhodli stráviť v prírode. U detí sme prehlbovali poznatkový systém o okolitej prírode, prostredníctvom zážitkovej činnosti a rešpektujúc aktívny pohyb. Vytvárali sme vhodné podmienky k zdravému spôsobu života, posilňovali sme zdravie detí pohybovou aktivitou. Šarkaniáda Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Ovocníčkovia

V rámci zdravého stravovania p. kuchárky v spolupráci s ved.Šj 12.10.2016 pripravili ochutnávku nátierok pre rodičov detí. Zoznámili sa aj s ich zložením. Akcia bola doplnená prednáškou o zdravej výžive a starostlivosti o zdravie a obohatená kultúrnym programom detí.           Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2016/2017

Prevádzka materskej školy  v školskom roku 2016/2017 začne 5.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod. Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy. Je potrebné deťom priniesť:  – potvrdenie od lekára  – pyžamko                            –  osobné veci – tekuté mydlo  , hygienické  vreckovky   ,toaletný papier,porcelánový pohár  – zubnú kefku s krytom, zubnú pastu  – telovýchovný úbor – deti 4 až 6.

Jesenná branná vychádzka

Jesenná branná vychádzka Krásny, slnečný, jesenný deň 11.10.2014, sme sa rozhodli stráviť v prírode.

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne Dňa   16.10.2014   sa uskutočnili v našej Materskej škole „ Jesenné tvorivé dielne “.

Šarkaniáda

Šarkaniáda 30.10.2014 Pekný jesenný deň, bol pre nás príležitosťou, aby sme uskutočnili októbrovú  šarkaniádu. Vybrali sme sa na neďaleký kopec v sprievode krásnej prírody a šumenia vetra. Čoskoro po našom príchode sa po celom kopci ozýval detský smiech a džavot.

Ovocníčkovia

Ovocníčkovia 16.10.2014 Materská škola Kysucký Lieskovec v spolupráci s vedúcou školskej jedálne, pripravila pre rodičov „Ochutnávku zdravých nátierok“.

1 2 3 4 5