Oznam k prevádzke od 15.3.2021 – NOVÉ USMERNENIE !!!

Oznam k prevádzke od 15.3.2021 – NOVÉ USMERNENIE !!!
Vážení rodičia,
Nakoľko od 15.3.2021 po zhodnotení epidemiologických významných indikátorov okres Kysucké Nové Mesto je zaradený do IV. stupňa varovania a prechádza do čiernej zóny , na základe usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci ,ktorá hodnotí súčasnú epidemiologickú situáciu ako mimoriadne kritickú. Na základe Usmernenia Zriaďovateľa Obec Kysucký Lieskovec v súlade s ustanovením §3ods.3 písm.a)b)c) zákona č.355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 12.3.2021 .
Materská škola od 15.3.2021 prerušuje výučbu prezenčnou formou s výnimkou pre deti zákonných zástupcov ,ktorí do práce dochádzajú. Nevyhnútnosťou bude negatívny test oboch rodičov,takisto potvrdenie od zamestnávateľa o nemožnosti vykonávať prácu z domu.Umiestniť deti do predškolského zariadenia tak budú môcť len obaja zamestnaní rodičia.
PaedDr. Katarína Králiková