Vianočná besiedka

Už sa stromček ligoce, zasa sú tu Vianoce….. Deti si spoločne s pani učiteľkami vyzdobili stromčeky v triedach, aby mohli slávnostne prežívať Vianočnú besiedku s rodičmi dňa 15.12.2016. Škôlkari vystúpili s pekným kultúrnym programom- koledy, vinšovačky, tanec, spev a podobne. Tešili sa na darčeky, ktoré si rozbalia v novom roku 2017. Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Šarkaniáda

Šarkaniádou dňa 22.11.2016 sme deťom umožnili prežívať príjemné pocity a emócie. Počasie nám prialo, pofukoval vetrík a šarkany lietali. Rozžiarené očká, detský úsmev a krik boli znamením ich radosti a spokojnosti. Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Jesenná turistická vychádzka

Krásny jesenný deň 11.11.2016 sme sa rozhodli stráviť v prírode. U detí sme prehlbovali poznatkový systém o okolitej prírode, prostredníctvom zážitkovej činnosti a rešpektujúc aktívny pohyb. Vytvárali sme vhodné podmienky k zdravému spôsobu života, posilňovali sme zdravie detí pohybovou aktivitou. Šarkaniáda Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Ovocníčkovia

V rámci zdravého stravovania p. kuchárky v spolupráci s ved.Šj 12.10.2016 pripravili ochutnávku nátierok pre rodičov detí. Zoznámili sa aj s ich zložením. Akcia bola doplnená prednáškou o zdravej výžive a starostlivosti o zdravie a obohatená kultúrnym programom detí.           Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2016/2017

Prevádzka materskej školy  v školskom roku 2016/2017 začne 5.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod. Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy. Je potrebné deťom priniesť:  – potvrdenie od lekára  – pyžamko                            –  osobné veci – tekuté mydlo  , hygienické  vreckovky   ,toaletný papier,porcelánový pohár  – zubnú kefku s krytom, zubnú pastu  – telovýchovný úbor – deti 4 až 6.

Jesenná branná vychádzka

Jesenná branná vychádzka Krásny, slnečný, jesenný deň 11.10.2014, sme sa rozhodli stráviť v prírode.

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne Dňa   16.10.2014   sa uskutočnili v našej Materskej škole „ Jesenné tvorivé dielne “.

Šarkaniáda

Šarkaniáda 30.10.2014 Pekný jesenný deň, bol pre nás príležitosťou, aby sme uskutočnili októbrovú  šarkaniádu. Vybrali sme sa na neďaleký kopec v sprievode krásnej prírody a šumenia vetra. Čoskoro po našom príchode sa po celom kopci ozýval detský smiech a džavot.

Ovocníčkovia

Ovocníčkovia 16.10.2014 Materská škola Kysucký Lieskovec v spolupráci s vedúcou školskej jedálne, pripravila pre rodičov „Ochutnávku zdravých nátierok“.

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2013/2014 Prevádzka materskej školy v školskom roku 2013/2014 začne 2.septembra 2013 t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod. Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy. Je potrebné deťom priniesť: – potvrdenie od lekára – pyžamko – osobné veci /mydlo ,zubnú kefku s krytom, zubnú pastu, hygienické vreckovky,toaletný papier/ Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky.

1 2 4 5 6