Začiatok prevádzky materskej školy v šk. roku 2017/2018

Riaditeľstvo materskej školy v Kysuckom Lieskovci oznamuje že, prevádzka
materskej školy v školskom roku 2017/2018 začne 4.septembra t.j /pondelok/
od 6:30 hod do 16:00hod.
Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú
vyvesené vstupnej hale materskej školy.
Je potrebné deťom priniesť:
– pyžamko,prezuvky
– osobné veci
/ tekuté mydlo , hygienické vreckovky , porcelánový pohár
– deti 4-6 ročné zubnú kefku s krytom, zubnú pastu,
telovýchovný úbor
-potvrdenie od lekára nie je potrebné
Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky veci.

Bc. Katarína Králiková
Riaditeľka MŠ

— Jozef Pažítka