Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2016/2017

Prevádzka materskej školy  v školskom roku 2016/2017 začne 5.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.
Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.
Je potrebné deťom priniesť:

 – potvrdenie od lekára

 – pyžamko                          

 –  osobné veci – tekuté mydlo  , hygienické  vreckovky   ,toaletný papier,porcelánový pohár

 – zubnú kefku s krytom, zubnú pastu

 – telovýchovný úbor – deti 4 až 6 ročné

Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky veci.

Bc. Katarína Králiková

Riaditeľka MŠ

— Jozef Pažítka