Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Dňa   16.10.2014   sa uskutočnili v našej Materskej škole „ Jesenné tvorivé dielne “.

V priebehu týždňa deti prinášali do MŠ jesenné plody a prírodný materiál, ktorý nazbierali počas vychádzok do prírody, alebo v maminej či babkinej záhradke. Šikovné ruky rodičov a detí spoločne vyrábali veselé strašidielka, krásneho svetlonosa, ovocných kamarátov a veľa rozprávkových bytostí.

U detí sa rozvíjala tvorivosť, fantázia a zároveň ich ovplyvňovala nápaditosť rodičov.

— Jozef Pažítka