Oznam o prijatí, neprijatí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v Kysuckom Lieskovci pre šk. rok 2023/24

Materská škola Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 7.6.2023
Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že Rozhodnutia o prijatí, neprijatí na predprimárne vzdelávanie do MŠ v Kysuckom Lieskovci pre šk. rok 2023/24 budú vydané do 30.6.2023.
Rodičov budeme telefonicky kontaktovať.

PaedDr. Katarína Králiková
           Riaditeľka MŠ

— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply