Volebný poriadok pre voľby do Rady školy v školskom roku 2021/2022

Volebný poriadok pre voľby do Rada školy v kysuckom Lieskovci v šk roku 2021-2022