Príspevok ZRŠ

Žiadame rodičov, aby vyplatili príspevok ZRŠ za 2 polrok školského roka 2011/2012: 7 € p.uč. na triedach.

Zároveň žiadame rodičov, aby prispeli 10 centami na zakúpenie hygienických návlekov.

Spolu: 7,10 €

— Jozef Pažítka