Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

Materská škola Kysucký Lieskovec 309, 02334 Kysucký Lieskovec hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku od 1. júla 2021

OZNAM
Materská škola Kysucký Lieskovec 309, 02334 Kysucký Lieskovec hľadá do školskej kuchyne hlavnú kuchárku od 1. júla 2021
Náplň (druh) práce
Zabezpečenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej jednotky, riadi pracovný kolektív pri výrobe jedál a zodpovedá vedúcemu prevádzkovej jednotky za ich činnosť. Plní predovšetkým tieto úlohy:
– vyrába technologický náročné jedlá alebo špeciality studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných programovo riadených kuchynských strojov,
– spolupracuje s vedúcim prevádzkovej jednotky pri zostavovaní jedálnych lístkov na obdobie týždeň vopred,
– zodpovedá za úroveň normovania vekových kategórií,
– zodpovedá za dodržiavanie finančných, výživových a technologických noriem,
– zodpovedá za dodržiavanie predpísaných technologických postupov a dávkovanie potravín podľa platných materiálových spotrebných noriem,
– zodpovedá za dodržiavanie prípustnej tolerancie orezu mäsa,
– zodpovedá za správne prevzatie potravín zo skladu, za správne uskladnenie potravín,
za sledovanie doby použiteľnosti potravín, za ich účelné využitie pri výrobe pokrmov, ich
hygienickú nezávadnosť,
– zodpovedá za výdaj jedál s dodržaním predpísanej hmotnosti pokrmov v prípustnej tolerancii,
– zodpovedá za akosť, chutnosť, zdravotnú bezchybnosť pokrmov, za predpísanú teplotu pokrmov
Pracovné podmienky
• Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
• Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požadované vzdelanie
– výučný list v odbore kuchár alebo kuchár – čašník alebo osvedčenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti na výkon takejto práce.
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v MŠ Kysucký Lieskovec alebo na telefónnom čísle: 0911 479 474 u riaditeľky Materskej školy PaedDr. Katarína Králiková.

— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259