Oznam rodičom 2% za rok2022

Milí rodičia, kolegovia a priaznivci MŠ Kysucký Lieskovec

Aj vy môžete podporiť občianske združenie „Lieskovský Škôlkárik“
Ako postupovať?
Zamestnanec, ktorému ročné zučtovanie robí zamestnávateľ:
1.Požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2022.

2. Vyplní tlačivo Vyhlásenie a spolu s potvrdením odovzdá na sekretariáte MŠ najneskôr do 30.apríla 2023
Daňovník, podnikateľ, ktorý podáva daňové priznanie:
1. Vypracuje daňové priznanie a zaplatí daň.
2. Vyplní vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania a odovzdá
ho príslušnému daňovému úradu na ktorom je evidovaný.
3. Osoby, ktoré 2% oznámia výšku, alebo odovzdajú kópiu tlačiva do MŚ

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli venovať 2% z dane. OZ „Lieskovský Škôlkárik“. Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte:
• modernizáciu edukačných pomôcok
• vybavenie interiéru a exteriéru MŠ
• rekonštrukciu školského dvora
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú zveľaďovať prostredie a zabezpečovať pomôcky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi.

Údaje: Občianske Združenie pri Materskej škole v Kysuckom Lieskovci
„Lieskovský Škôlkárik“
Kysucký Lieskovec 309
IČO: 42219345
DIČ: 2023613427
Banka: Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK71 5600 0000 0056 4003 5001
TLAČIVO NA STIAHNUTIE