Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 bude na základe nariadenia zriaďovateľa prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení
v budove Základnej školy Kysucký Lieskovec
bez osobnej prítomnosti dieťaťa
8. apríla 2021 v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Zákonní zástupcovia si prinesú: 

  • svoj občiansky preukaz.
  • rodný list dieťaťa. 
  • 20 EUR na zakúpenie učebných pomôcok pre žiakov. 
  • taktiež budú zaopatrení rúškom, rukavicami a vlastným perom.

Dieťa bude zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na základe zápisného lístka – prihlášky, ktorú zákonný zástupca vyplní vopred elektronicky na stránke školy.
ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA
Prihlášku po jej vytlačení a porovnaní s prinesenými dokladmi zákonný zástupca podpíše na mieste a následne bude zaevidovaná. 

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 15. júna 2021.  
  • V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.
  • V prípade striedavej starostlivosti zákonní zástupcovia škole prinesú k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení a zápisu sa zúčastnia obaja rodičia.
— Jozef Pažítka

No comments yet.

Leave a reply


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/f/9/f9b9bf56-6667-4b63-a74b-a1355a221008/materskaskolakysuckylieskovec.sk/web/wp-content/themes/kiddo-turf-parent/theme_config/theme_includes/THEME_FUNCTIONS.php on line 1259