Šarkaniáda

Šarkaniáda 30.10.2014

Pekný jesenný deň, bol pre nás príležitosťou, aby sme uskutočnili októbrovú  šarkaniádu. Vybrali sme sa na neďaleký kopec v sprievode krásnej prírody a šumenia vetra. Čoskoro po našom príchode sa po celom kopci ozýval detský smiech a džavot.

Continue reading

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2013/2014


Prevádzka materskej školy v školskom roku 2013/2014 začne 2.septembra 2013 t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.

Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.

Je potrebné deťom priniesť:
– potvrdenie od lekára
– pyžamko
– osobné veci /mydlo ,zubnú kefku s krytom, zubnú pastu, hygienické vreckovky,toaletný papier/

Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky veci.

Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy

Materská škola  Kysucký Lieskovec č.309

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dátum:  28.1.2013                                                  Miesto: Materská škola Kys. Lieskovec č.309

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ

DO MATERSKEJ   ŠKOLY

V súlade s § 3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2013/2014.

 

 

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ: 15.2. do 15.3.2013

                                                      od 11,00hod do 13,00hod

Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú

-deti ,ktoré dovŕšili piaty rok veku

-deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

K zápisu je potrebné doniesť:

-vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom

-rodný list

-preukaz poistenca

-dieťa so zdravotným postihnutím- vyjadrenie prislušného odborného lekára        

Podľa § 3 ods. 1  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.O prijatí ,resp. neprijatí dieťaťa na predpri márne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.6.2013. Rodičia si môžu rozhodnutia prevziať v materskej škole Kysucký Lieskovec č.309 od 24.6. do 28.6.2013 –v čase od 11.00 hod –do 13.00 hod. počas pracovných dní.

 Bc.Katarína Králiková

Riaditeľ MŠ

 

Žiadosť na stiahnutie:

žiadosť o prijatie do MŠ 2013

11.10.2012 – Tvorivé dielne

Jesenné  tvorivé dielne spojené s ochutnávkou nátierok.

 

Prvé spoločné stretnutie našich detí so svojimi rodičmi v tomto školskom roku sa uskutočnilo dňa 11. 10. 2012 v rámci jesennej akcie Tvorivé dielne. Mamičky a oteckovia s deťmi   preukázali svoju fantáziu, výsledkom čoho vznikli úžasné diela z jesenných plodov a listov. Súčasťou tohto stretnutia  bola aj ochutnávka nátierok pripravená pod vedením vedúcej školskej jedálne Janky Chupáčovej. Rodičia mali možnosť ochutnať dobroty našej zdravej kuchyne, ktoré  sa  denne pripravujú pre ich deti.

O radostný priebeh  a peknú jesennú atmosféru sa pričinili aj deti z 3.triedy pod vedením pani  učiteľky Katrenčinovej a Masárovej, ktoré vystúpili  pásmom piesní, básní a tančekom.

Začiatok prevádzky materskej školy

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy začne od 3.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.
Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.
Je potrebné deťom priniesť podpísané prezúvky, pyžamká, osobné veci.

utekajte do školy

 

Príspevok ZRŠ

Žiadame rodičov, aby vyplatili príspevok ZRŠ za 2 polrok školského roka 2011/2012: 7 € p.uč. na triedach.

Zároveň žiadame rodičov, aby prispeli 10 centami na zakúpenie hygienických návlekov.

Spolu: 7,10 €