Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2016/2017

Prevádzka materskej školy  v školskom roku 2016/2017 začne 5.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.
Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.
Je potrebné deťom priniesť:

 – potvrdenie od lekára

 – pyžamko                          

 –  osobné veci – tekuté mydlo  , hygienické  vreckovky   ,toaletný papier,porcelánový pohár

 – zubnú kefku s krytom, zubnú pastu

 – telovýchovný úbor – deti 4 až 6 ročné

Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky veci.

Bc. Katarína Králiková

Riaditeľka MŠ

Šarkaniáda

Šarkaniáda 30.10.2014

Pekný jesenný deň, bol pre nás príležitosťou, aby sme uskutočnili októbrovú  šarkaniádu. Vybrali sme sa na neďaleký kopec v sprievode krásnej prírody a šumenia vetra. Čoskoro po našom príchode sa po celom kopci ozýval detský smiech a džavot.

Continue reading

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2013/2014


Prevádzka materskej školy v školskom roku 2013/2014 začne 2.septembra 2013 t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.

Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.

Je potrebné deťom priniesť:
– potvrdenie od lekára
– pyžamko
– osobné veci /mydlo ,zubnú kefku s krytom, zubnú pastu, hygienické vreckovky,toaletný papier/

Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky veci.

Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy

Materská škola  Kysucký Lieskovec č.309

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dátum:  28.1.2013                                                  Miesto: Materská škola Kys. Lieskovec č.309

OZNÁMENIE O PRIJÍMANÍ DETÍ

DO MATERSKEJ   ŠKOLY

V súlade s § 3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa na našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2013/2014.

 

 

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ: 15.2. do 15.3.2013

                                                      od 11,00hod do 13,00hod

Podmienky prijímania detí do MŠ:

Prednostne sa prijímajú

-deti ,ktoré dovŕšili piaty rok veku

-deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

K zápisu je potrebné doniesť:

-vyplnenú žiadosť na prijatie do MŠ potvrdenú lekárom

-rodný list

-preukaz poistenca

-dieťa so zdravotným postihnutím- vyjadrenie prislušného odborného lekára        

Podľa § 3 ods. 1  vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení  vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.O prijatí ,resp. neprijatí dieťaťa na predpri márne vzdelávanie rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.6.2013. Rodičia si môžu rozhodnutia prevziať v materskej škole Kysucký Lieskovec č.309 od 24.6. do 28.6.2013 –v čase od 11.00 hod –do 13.00 hod. počas pracovných dní.

 Bc.Katarína Králiková

Riaditeľ MŠ

 

Žiadosť na stiahnutie:

žiadosť o prijatie do MŠ 2013

11.10.2012 – Tvorivé dielne

Jesenné  tvorivé dielne spojené s ochutnávkou nátierok.

 

Prvé spoločné stretnutie našich detí so svojimi rodičmi v tomto školskom roku sa uskutočnilo dňa 11. 10. 2012 v rámci jesennej akcie Tvorivé dielne. Mamičky a oteckovia s deťmi   preukázali svoju fantáziu, výsledkom čoho vznikli úžasné diela z jesenných plodov a listov. Súčasťou tohto stretnutia  bola aj ochutnávka nátierok pripravená pod vedením vedúcej školskej jedálne Janky Chupáčovej. Rodičia mali možnosť ochutnať dobroty našej zdravej kuchyne, ktoré  sa  denne pripravujú pre ich deti.

O radostný priebeh  a peknú jesennú atmosféru sa pričinili aj deti z 3.triedy pod vedením pani  učiteľky Katrenčinovej a Masárovej, ktoré vystúpili  pásmom piesní, básní a tančekom.

Začiatok prevádzky materskej školy

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy začne od 3.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.
Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.
Je potrebné deťom priniesť podpísané prezúvky, pyžamká, osobné veci.

utekajte do školy

 

Príspevok ZRŠ

Žiadame rodičov, aby vyplatili príspevok ZRŠ za 2 polrok školského roka 2011/2012: 7 € p.uč. na triedach.

Zároveň žiadame rodičov, aby prispeli 10 centami na zakúpenie hygienických návlekov.

Spolu: 7,10 €