Mikuláš 2016

Vítame ťa Mikuláš, aké dary pre nás máš??
S úsmevom na tvári privítali naše deti v MŠ 06.12.2016 Mikuláša a miestneho pána farára. Celou škôlkou sa ozýval detský spev, hudba tanec. Deti boli obdarované mikulášskym balíčkom.

 

 

 

 

 

Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Pokračovať v čítaní

Vianočná besiedka

Už sa stromček ligoce, zasa sú tu Vianoce…..
Deti si spoločne s pani učiteľkami vyzdobili stromčeky v triedach, aby mohli slávnostne prežívať Vianočnú besiedku s rodičmi dňa 15.12.2016. Škôlkari vystúpili s pekným kultúrnym programom- koledy, vinšovačky, tanec, spev a podobne. Tešili sa na darčeky, ktoré si rozbalia v novom roku 2017.

Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda

Šarkaniádou dňa 22.11.2016 sme deťom umožnili prežívať príjemné pocity a emócie. Počasie nám prialo, pofukoval vetrík a šarkany lietali. Rozžiarené očká, detský úsmev a krik boli znamením ich radosti a spokojnosti.

Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Pokračovať v čítaní

Jesenná turistická vychádzka

Krásny jesenný deň 11.11.2016 sme sa rozhodli stráviť v prírode. U detí sme prehlbovali poznatkový systém o okolitej prírode, prostredníctvom zážitkovej činnosti a rešpektujúc aktívny pohyb. Vytvárali sme vhodné podmienky k zdravému spôsobu života, posilňovali sme zdravie detí pohybovou aktivitou.
Šarkaniáda

Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Pokračovať v čítaní

Ovocníčkovia

V rámci zdravého stravovania p. kuchárky v spolupráci s ved.Šj 12.10.2016 pripravili ochutnávku nátierok pre rodičov detí. Zoznámili sa aj s ich zložením. Akcia bola doplnená prednáškou o zdravej výžive a starostlivosti o zdravie a obohatená kultúrnym programom detí.

 

 

 

 

 

Zbytek fotek po rozkliknutí celého článku.

Pokračovať v čítaní

Začiatok prevádzky materskej školy v šk.roku 2016/2017

Prevádzka materskej školy  v školskom roku 2016/2017 začne 5.septembra t.j /pondelok/ od 6:30 hod do 16:00hod.
Príchod detí do materskej školy od 6:30hod do 8:00hod. Zoznamy detí budú vyvesené vstupnej hale materskej školy.
Je potrebné deťom priniesť:

 – potvrdenie od lekára

 – pyžamko                          

 –  osobné veci – tekuté mydlo  , hygienické  vreckovky   ,toaletný papier,porcelánový pohár

 – zubnú kefku s krytom, zubnú pastu

 – telovýchovný úbor – deti 4 až 6 ročné

Žiadame rodičov, aby deťom podpísali všetky veci.

Bc. Katarína Králiková

Riaditeľka MŠ